AP szám (A00812345)

Szerviz igazolvány szám (123456)

Dátum (formátum:ÉÉHHNN)

A jelszó generátor csak Y-os (teszt) pénztárgépekhez használható!

Az „éles” pénztárgépekhez jelszót a crm.micra.hu oldalon tudja legenerálni!